در این مقاله آموزشی قصد داریم تا نحوه نصب ورژن خاصی از پکیج های NPM را آموزش بدهیم. شما می توانید از syntax زیر برای نصب هر ورژن خاص از هر پکیجی استفاده کنید:

npm install <package>@<version>

به طور مثال اگر میخواهید ورژن خاصی از پکیج fontawesome را از طریق NPM نصب کنید از طریق command زیر این کار را انجام دهید (ما در این مثال ورژن 5.13.1 را نصب می کنیم):

npm install @fortawesome/fontawesome-free@5.13.1

دقت نمایید که در مثال بالا کاراکتر @ که پیش از نام پکیج آمده جزء نام پکیج است و جزء ساختار دستور نیست!

چنانچه نیاز دارید تمام ورژن های در دسترس و منتشر شده از پکیج خاصی را مشاهده کنید می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

npm view <package> versions

به طور مثال اگر می خواهید تمام ورژن های در دسترس پکیج fontawesome را مشاهده نمایید از دستور زیر استفاده کنید:

npm view @fortawesome/fontawesome-free versions 

از این که تا انتهای این آموزش همراه ما بودید خرسندیم.